บริการทำลายเอกสารสำนักข่าวประชาธรรม


 วันจันทร์ราษฎร์ดำเนิน 23 สิงหาคม 2559

  พี่เบญจา ศิลาลักษณ์ บรรณาธิการใหญ่สำนักข่าวประชาธรรม พร้อมทีมงาน 
 มาเยี่ยมและใช้บริการทำลายเอกสารของร้านครับ
 สนใจสำนักข่าวประชาธรรม สื่อทางเลือกของภาคประชาชน เชิญติดตามได้ที่
 http://www.prachatham.com/index.php

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม