บริการปรึกษาและอบรม


บริการปรึกษาและอบรม (อ่าน 20930/ตอบ 38)
บริการปรึกษาและอบรม
Advice & Training
สำหรับ ชุมชนต่างๆ,หน่วยงานราชการ,หน่วยงานธุรกิจเอกชน,องค์กรปกครองท้อง ถิ่น,โรงเรียน/สถาบันการศึกษา,โรงพยาบาล,องค์กรพัฒนาเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากอำเภอสันป่าตอง

ร้าน วงษ์พาณิชย์ สาขาเลียบคลองฯสันป่าตอง-เชียงใหม่ มีความยินดีให้คำปรึกษาแนะนำ หรือจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเบื้องต้น,การจัดการ ขยะโดยชุมชนเบื้องต้น,หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฟรี! โดยไม่คิดค่าปรึกษาและอบรม

ชุมชนหรือหน่วยงานใดที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ คุณพิษณุ หรือ คุณจันทร์เพ็ญ
086-428-5443,  092-578-8989
หรือสามารถศึกษาความรู้เบื้องต้นได้จากบทความต่างๆใน www.khayathong.com ที่ท่านกำลังเข้าชมอยู่ในขณะนี้

ขอ อภัยเป็นอย่างยิ่งที่ร้านของเรายังไม่สามารถให้บริการเป็นรายบุคคล หรือท่านที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจด้านนี้โดยตรง(กรณีนี้ แนะนำให้สมัครเข้าอบรมที่ สนง.ใหญ่)

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม