บริการทำลายเอกสาร ฟรี!

บริการทำลายเอกสารลับ ฟรี (อ่าน 22450/ตอบ 42)
รับทำลายเอกสารลับ ฟรี!
Confidential Documents Elimination

ร้าน วงษ์พาณิชย์ สาขาเลียบคลองฯสันป่าตอง-เชียงใหม่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนนำเสนอบริการทำลายเอกสารความลับของ องค์กรท่าน ด้วยเครื่องทำลายเอกสารเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถนำเครื่องดังกล่าวไปยังสถานที่ที่ต้องการให้ทำลายได้

เรา มีประสบการณ์การทำลายเอกสารลับให้แก่องค์กรที่มีชื่อเสียงมาแล้ว อาทิเช่น บ.เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(Central Airport -Chiangmai), เครือบริษัทธารา ISUZU, บ.ประเมินหลักทรัพย์ Chiangmai Appraisal , ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, โครงการหลวง, คณะเกษตรศาสตร์,คณะแพทย์ศาสตร์,คณะศึกษาศาสตร์,คณะสังคมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยาลัยอาชีวะศึกษา, โรงพยาบาลใกล้หมอ, โรงพยาบาลราชเวช, โรงพยาบาลสันป่าตอง, สำนักงานปกครองจังหวัดเชียงใหม่, บ.คุ้มเสือ(Tiger Farm), และบริษัทห้างร้านต่างๆอีกมากมาย

โปรดมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานเรา และเราพร้อมจะรักษาความลับของท่านเป็นอย่างดี

อนึ่งการทำลายเอกสารดังกล่าวเป็นบริการฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

โปรด รับร้านวงษ์พาณิชย์  สาขาเลียบคลองฯสันป่าตอง-เชียงใหม่ไว้พิจารณาด้วย  และทางเราพร้อมที่จะรับใช้ท่านเสมอและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ติดต่อได้ที่ 086-428-5443 , 086-420-6294
หรือที่ pisnovsky@gmail.com  
หรือที่ webboard ใน www.khayathong.com
หรือที่ facebook : รับซื้อของเก่า ทำลายเอกสาร วงษ์พาณิชย์ สันป่าตอง-เชียงใหม่

กระบวนการ/ขั้นตอนการทำลายเอกสาร


1.   ลูกค้าคัดกรองเอกสารที่ต้องการทำลาย-แยกออกจากเอกสารที่ไม่ทำลาย
2.   ทางร้านขอเข้าดูปริมาณงานและสถานที่ เพื่อวางแผนกำลังคน, สถานที่/จุดขนย้าย พร้อมทั้งร่วมตกลงนัดหมายวัน,เวลาที่จะปฏิบัติงาน
3.   ในกรณีที่ต้องขนย้ายเอกสารมายังจุดจอดรถขนย้าย/จุดปฏิบัติงาน ขอความกรุณาลูกค้าขนย้ายเอกสารที่ต้องการทำลายมายังจุดจอดรถขนย้าย/จุดปฏิบัติงานด้วย
(สามารถทำลาย ณ สถานที่ของลูกค้า หรือขนย้ายไปทำลายที่ร้านวงษ์พาณิชย์ ก็ได้
ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของแต่ละพื้นที่ของลูกค้า และตามการตกลงร่วมกัน)
4.   ปฏิบัติการทำลายเอกสาร(ตามวันเวลานัดหมาย) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
  • 4.1       คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช่กระดาษออกจากเอกสาร(ตัวหนีบ,ลวดหนีบ,เข็มขัดรัดแฟ้ม,           พลาสติค,ยางรัด,ด้ายรัดและปกแฟ้ม) 
  • 4.2       ดึงแยกเอกสารเล่มที่หนาให้มีความบางพอสำหรับเข้าเครื่องทำลายได้
  • 4.3 นำเอกสารเข้าเครื่องทำลาย(ตัดซอยออกมาเป็นเส้นฝอยเศษกระดาษใส่ลงในกระสอบ)
  • ลักษณะเอกสารที่ถูกตัดซอยแล้ว ความกว้างประมาณ 1.5 ซม.
5. นำเศษกระดาษฝอยที่ทำลาย เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป


ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม